Nevrovitenskap

Nevrovitenskap er kunnskap fra ulike fagretninger som studerer hjernen og nervesystemet. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå hvordan psykiatriske symptomer og problematferd henger sammen med medfødte nevrologiske forskjeller, traumer, kroniske sykdommer, allergier, medisiner, stress, kosthold, trening, søvn og andre livsstilsfaktorer som virker inn på hjernens funksjon. En god analyse av klientens hjernefunksjon og hvilke faktorer som virker forstyrrende inn kan gi opphav til en helhetlig plan for å regulere og stabilisere nervesystemet og derved redusere eller fjerne symptomene. Forholdsvis enkle endringer som for eksempel redusert sukkerinntak, økt fysisk aktivitet, kostholdstilskudd og hjelp til å trappe ned på noen typer medisiner kan ved riktig analyse av problemet ha forbausende god effekt på ulike symptomer.   

Din Psykolog