Utskrift

Biofeedback

Biofeedback er en behandlingstilnærming som bruker ulike sensitive instrumenter for å gi pasienter tilbakemelding om fysiologiske prosesser vi vanligvis ikke er oss bevisst; som blodtrykk, puls, muskelspenninger og hud temperatur. Ved å holde nøye øye med informasjonen fra instrumentene kan pasientene lære ved ”prøve og feile metoden” hvordan de kan justere tankemønstre og andre mentale prosesser i tillegg til pust og kroppslige spenninger for å kontrollere aktiveringen av nervesystemet. Biofeedback blir ofte brukt som en rask og effektiv metode for å lære å redusere stress og angst.

Din Psykolog