Utskrift

Narrativ terapi

 

Narrativ terapi har som mål å:

-        øke din selvtillit og gi deg et mer nyansert og konstruktivt bilde av hvem du er

-        skape distanse mellom din identitet og problemene du sliter med slik at du kan se problemene i et klarere og mindre følelsesladet lys

-        hjelpe deg å se hvordan du kan takle problemene dine ved hjelp av egne ressurser og ressurser i ditt ekisterende eller framtidige nettverk

-        finne fram til hvordan du kan leve et mer tilfredsstillende liv i samsvar med det som er viktig for deg

            

For å nå disse målene vil du sammen med psykologen:

-        utforske historiene som du og dine nærmeste har laget om deg og ditt liv

-        identifisere livshistorier som virker undertrykkende, utforske hvilke krefter som har bidratt til at disse historiene har fått dominere og finne ut hvordan du kan ta opp kampen mot disse negative kreftene – både mentalt og i det virkelige liv

-        klargjøre hvilke ressurser du har som kan rettes mot de problemene du sliter med og identifisere andre som kan støtte deg i dine mål

-        bygge opp en alternativ livshistorie der dine verdier, drømmer, håp, interesser, evner og verdifulle relasjoner får dominere historien om hvem du er

-        hjelpe deg å planlegge ditt liv i samsvar med den nye innsikten om hvem du er

-        identifisere hvordan dine erfaringer kan være til hjelp for andre 

                                                          

Narrativ terapi fokuserer på historiene menneskene lager for å gi mening til sine opplevelser. Disse historiene representerer aldri hele virkeligheten men utgjør et begrenset utvalg av det som er sannheten om oss. Våre livshistorier kan virke både inspirerende og undertrykkende. Mennesker som kommer til terapi opplever ofte at livet har blitt mer og mer begrenset av en problemmettet og undertrykkende historie som handler om hva som er ”galt” med dem og hva de ikke får til. Angsten, depresjonen, hjelpeløsheten, trøstespisingen eller andre symptom på at livet og hjernefunksjonen har kommet i ubalanse har fått hovedsetet i historien om hvem de er. I narrativ terapi får klienten hjelp til å eksternalisere problemene slik at de kan analysere problemenes innflytelse på livet og selvfølelsen istedenfor å la problemene definere hvem de er.  Klienten og terapeuten leter sammen etter hendelser og fortolkninger som kan utfordre den dominerende problemmettede historien. Klienten venner, familie eller bekjente kan også innviteres til å bidra i dette arbeidet. Den terapeutiske dialogen hjelper klienten med å løsrive seg fra lite funksjonelle forståelsesrammer og avsløre ressurser, verdier, drømmer, håp og andre sider ved dem selv som har fått lite oppmerksomhet – sider som kan spore an i kampen mot den innsnevringen av livet som problemfokuserte historier bringer med seg. Klienten får hjelp til å leve mer i takt med den de ønsker å være.

I mange tilfeller vil man i det terapeutiske arbeidet oppdage hvordan roller, hierarkier, samfunnsordninger, media, diskriminering, og andre samfunnskrefter har bidratt til klientens problemmettede historie. Som følge av denne innsikten er det mange som ikke bare gjør forandringer i eget liv men også finner sin egen måte å bidra til a skape endringer i holdninger, roller og atferd ellers i samfunnet.

Narrativ terapi bruker skriftlige dokument til å støtte opp om endringsarbeidet. Klientens nye forståelse av seg selv, hendelser som bekrefter denne forståelsen og en liste over mennesker som er villige til å støtter opp om den blir ofte skrevet ned i et slags manifest som tas med overalt og leses omigjen i møte med situasjoner som tidligere har vært kilde til vanskelige følelser eller problematisk atferd. I tillegg blir den terapeutiske reisen ofte dokumentert i et brev adressert til andre som sliter med lignende problemer. På den måten får ens egen historie ny mening som kilde til håp for andre.

           

Les mer om narrativ terapi i Newsweek magazine. 

font-family: Verdana; font-size: 13pt; mso-ansi-language: NO-BOK; mso-bidi-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: Verdana;

Din Psykolog